WARSZTATY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW - kurs energetyczny (certyfikaty energetyczne)

   
Termin  - kurs Kraków
: 9.03.2018 - 1 dzień
,  Kraków.

Godziny szkolenia od 9:00 do 17:00 
(8 godzin zegarowych)

Warsztaty dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - nowe zasady obliczeń 2015 (zgodnie z nową metodologią) według Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Podstawowe przepisy ustawy wejdą w życie po 6 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (czyli obowiązują od dnia 9.03.2015 r.)
.

Adresaci szkolenia:

  • Osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej 
  • Audytorzy energetyczni, architekci, instalatorzy
  • Osoby zainteresowane nową metodyką obliczeń 2015

 

Zapraszamy na praktyczny kurs nowej metodolgii świadectw energetycznych !
     

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Specjalnie wyselekcjonowana kadra specjalistów - praktyków nauczy jak policzyć i w praktyce sporządzać świadectwa chatakterystyki energetycznej budynków zgodnie z nową metodologią 2015
 

NAJLEPSI WYKŁADOWCY
Kursy ze świadectw charakterystyki energetycznej prowadzimy cyklicznie od 7 lat współpracując z wyjątkową kadrą trenerów-praktyków, którzy dla Państwa poprowadzą ten kurs.
Szkolenie prowadzą wybitni specjaliści
z branży certyfikatów energetycznych z dwudziestoletnim międzynarodowym doświadczeniem. Ukończone kursy Audytorów Energetycznych NAPE, członkowie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, rzeczoznawcy ds. energetycznych SITPH.

Wykładowcy INTEGRIO posiadają uprawnienia projektowo-wykonawcze instalacji bez ograniczeń, są wykładowcami studiów stacjonarnych i podyplomowych z dziedziny audyt energetyczny i certyfikaty energetyczne na największych polskich uczelniach technicznych, mogą także pochwalić się praktycznym doświadczeniem w firmach międzynarodowych.

Trenerzy-praktycy bardzo komunikatywni, rzeczowo i w sposób praktyczny przekazują wiedzę, co jednoznacznie potwierdzają wyniki ankiet i wszystkie opinie uczestników.

 

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE
Od wielu lat prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski dla największych instytucji państwowych. W prowadzonych przez nas kursach z różnych tematów uczestniczyło tysiące osób. Kursy z tematyki "Świadectwo charakterystyki energetycznej" prowadzimy od 2008 roku. Szczególnie do tego kursu wyselekcjonowaliśmy dla Państwa wyjątkową kadrę trenerów - praktyków.  Poniżej przedstawiamy rzeczywiste opinie uczestników naszych szkoleń. Nasz profesjonalizm potwierdzają liczne referencje od instytucji państwowych oraz firm prywatnych.

Firma INTEGRIO jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/00035/2009

SZKOLENIE
Forma zajęć – warsztaty jednodniowe –  zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w przepisach oraz wykonanie obliczeń według nowej metodologii.
Celem tego kursu jest nauczenie uczestników wystawiania certyfikatów energetycznych dla budynków według nowej metodologii 2015.

Po ukończeniu szkolenia wystawiamy imienne certyfikaty ukończenia kursu
 

Korzyści z uczestnictwa w kursie: 

  1. Nabędziesz PRAKTYCZNĄ wiedzę dotyczącą zmian w przepisach
  2. Na warsztatach wykonany zostanie PRZYKŁAD OBLICZENIOWY budynku według nowej metodologii.
  3. Kurs prowadzą eksperci z wieloletnim PRAKTYCZNYM doświadczeniem w branży.


WARSZTATY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 2016 - PROGRAM SZKOLENIA


1) Podstawy prawne i nowe zasady sporządzania świadectw charakterystki energetycznej
2) Metody obliczania charakterystyki energetycznej
- metoda obliczeniowa
- metoda zużyciowa
3) Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku - metoda obliczeniowa
- obliczenia systemu ogrzewania, wentylacji, chłodzenia
- obliczenia instalacji ciepłej wody użytkowej
- obliczenia systemu oświetlenia
- obliczenia jednostkowej wielkości emisji CO2
- obliczanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię
4) Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków - metoda zużyciowa
- obliczanie charakterystyki energetycznej budynków Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?


Po wejsciu w życie przespisów
Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
świadectwo
charakterystyki energetycznej (czyli od 9 marca 2015) świadectwa energetyczne będą mogły sporządzać osoby:

Art. 17. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) ukończyła:
a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta
krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra
inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia
związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem
energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
 

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Opłata za kurs wynosi:

600 PLN netto + 23 % VAT (738 PLN brutto)

Rabaty na powyższy kurs nie obowiązują.  

Dla osób bezrobotnych oraz osób 50+  możliwość bezpłatnego szkolenia
Dla osób posiadających statu osoby bezrobotnej lub osób zatrudnionych, które skończyły 50 lat - istnieje możliwość odbycia szkolenia za darmo. (finansowane przez Urząd Pracy). W celu uzyskania szczegółów prosimy uprzejmie o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


Podana cena uwzględnia:
- uczestnictwo w kursie
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej
- dodatkowe materiały na płycie DVD
- imienny certyfikat ukończenia kursu
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu szkolenia


Zgłoś uczestnictwo


Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub faksem: (12) 376-84-78. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia przyjęcia na kurs należy dokonać opłaty pierwszej części (wpisowego w kwocie 250 zł brutto) zgodnie z informacją zawartą na fakturze pro-forma. Pozostałą kwotę należy wpłacić zgodnie z terminem zawartym na fakturze pro-forma.
Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak i firmy/instytucje
.


ZAPRASZAMY !!!