ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE - kurs energetyczny (certyfikaty energetyczne)


Termin : 23-25.03.2018 - razem 3 dni  (25,5 godzin zegarowych),  Kurs Kraków. 
Godziny szkolenia od 9:00 do 17:30 Kurs prowadzony według nowej Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(obowiązującej od dnia 9.03.2015 r
).

 • 7-letnie doświadczenie - w prowadzeniu szkoleń ze świadectw energetycznych (od 2008 roku)
 • Ćwiczenia praktyczne na komputerach - efektywna nauka w połączeniu z pracą na programach komputerowych
 • 100 % praktyki, fachowa wiedza, teoria skrócona do minimum, zadania praktyczne
 • Najlepsza kadra z międzynarodowym doświadczeniem odpowie na każde pytanie
 • Brak egzaminów państwowych
 • 100 % zadowolonych Klientów
 • kameralne grupy szkoleniowe
 • Rabat 200 zł brutto gdy przyprowadzisz drugą osobę
 • Kurs powtórkowy (powtórzenie tego samego kursu) rabat 50%
 • Dla osób bezrobotnych oraz osób 50+  możliwość bezpłatnego szkolenia
 • Dla pracowników dofinansowanie szkolenia poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Zapraszamy na praktyczny kurs wykonywania świadectw energetycznych !
     

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Specjalnie wyselekcjonowana kadra specjalistów - praktyków nauczy jak policzyć i w praktyce sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne). Kurs z wykorzystaniem programów komputerowych umożliwia szybsze wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz bardziej efektywną i praktyczną naukę.

 

NAJLEPSI WYKŁADOWCY
Kursy ze świadectw charakterystyki energetycznej prowadzimy cyklicznie od 8 lat współpracując z wyjątkową kadrą trenerów-praktyków, którzy dla Państwa poprowadzą ten kurs.
Szkolenie prowadzą wybitni specjaliści
z branży certyfikatów energetycznych z dwudziestoletnim międzynarodowym doświadczeniem. Ukończone kursy Audytorów Energetycznych NAPE, członkowie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, rzeczoznawcy ds. energetycznych SITPH.

Wykładowcy INTEGRIO posiadają uprawnienia projektowo-wykonawcze instalacji bez ograniczeń, są wykładowcami studiów stacjonarnych i podyplomowych z dziedziny audyt energetyczny i certyfikaty energetyczne na największych polskich uczelniach technicznych, mogą także pochwalić się praktycznym doświadczeniem w firmach międzynarodowych.

Trenerzy-praktycy bardzo komunikatywni, rzeczowo i w sposób praktyczny przekazują wiedzę, co jednoznacznie potwierdzają wyniki ankiet i wszystkie opinie uczestników.

 

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE
Kurs INTEGRIO prowadzony jest w oparciu o najnowszą metodologię i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. Firma INTEGRIO jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/00035/2009

Od wielu lat prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski dla największych instytucji państwowych. W prowadzonych przez nas kursach z różnych tematów uczestniczyło tysiące osób. Kursy z tematyki "Świadectwo charakterystyki energetycznej" prowadzimy od 2008 roku. Szczególnie do tego kursu wyselekcjonowaliśmy dla Państwa wyjątkową kadrę trenerów - praktyków.  Poniżej przedstawiamy rzeczywiste opinie uczestników naszych szkoleń. Nasz profesjonalizm potwierdzają liczne referencje od instytucji państwowych oraz firm prywatnych.

SZKOLENIE
Forma zajęć – wykłady i warsztaty - ćwiczenia obliczeniowe (w tym część teoretyczna, praktyczna, oraz wewnętrzny egzamin końcowy). Zajęcia (25 godzin zegarowych) nastawione są głównie na praktyczne rozwiązywanie i obliczanie świadectw energetycznych.
Celem tego kursu jest nauczenie uczestników wystawiania certyfikatów energetycznych dla budynków.


Po ukończeniu szkolenia wystawiamy imienne certyfikaty ukończenia kursu.
 
 

Korzyści z uczestnictwa w kursie: 

 1. Nabędziesz PRAKTYCZNĄ wiedzę jak wystawiać świadectwa energetyczne.
 2. Kurs prowadzą eksperci z wieloletnim PRAKTYCZNYM doświadczeniem w branży.ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM SZKOLENIA

 

 Część I

1. Podstawy prawne i przepisy dotyczące certyfikacji

2. Wymiana ciepła

3. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku i termomodernizacja

4. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę

5. Ocena systemu oświetlenia w budynku

6. Metodyka obliczania zapotrzebowania energii na ogrzewanie

 Część II

1. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji

2. Metodyka obliczania zapotrzebowania energii na ogrzewanie i wentylację budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego

3. Metodyka opracowania świadectw energetycznych

4. Wykonanie szkoleniowych świadectw charakterystyki energetycznej


Ukończenie kursu oraz wpisanie na listę certyfikatorów energetycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju daje możliwość sporządzania świadectwa energetycznego budynku.


Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?


Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.
świadectwo
charakterystyki energetycznej (od 9 marca 2015) świadectwa energetyczne mogą sporządzać osoby:


Art. 17. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) ukończyła:
a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta
krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra
inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia
związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem
energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
 

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Opłata za kurs wynosi:

1500 PLN netto + 23 % VAT

(Rabaty nie sumują się. Kwoty rabatów zawierają 23 % podatku VAT. 
Dla osób posiadających status osoby bezrobotnej lub osób zatrudnionych, które skończyły 50 lat - istnieje możliwość odbycia szkolenia za darmo (finansowane przez Urząd Pracy).Podana cena uwzględnia:
- uczestnictwo w kursie
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej
- dodatkowe materiały na płycie DVD
- imienny certyfikat ukończenia kursu
- serwis kawowy


Zgłoś uczestnictwo


Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub faksem: (12) 376-84-78. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia przyjęcia na kurs należy dokonać opłaty pierwszej części (wpisowego w kwocie 250 zł brutto) zgodnie z informacją zawartą na fakturze pro-forma. Pozostałą kwotę należy wpłacić zgodnie z terminem zawartym na fakturze pro-forma.
Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak i firmy/instytucje.


OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:


Praktyczne, fachowe podejście do tematu
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Andrzej

Zakres materiału jak i sposób nauczania godny polecenia
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Zorbud

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, przez bardzo dobrze przygotowanych prowadzących

Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Bereger

Godne polecenia szkolenie spełniające wszystkie oczekiwania

Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Jarek

Profesjonalne przygotowanie szolenia

Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Praktyczne podejście do tematu

Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Vito_1974

Dobra organizacja, miła obsługa, profesjonalny, dobrze znający temat prowadzący
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Magda

Praktyczne podejście do tematu
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie intensywne, ale skuteczne

Kurs: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Prezes

Polecam kurs organizowany przez INTEGRIO. Wykładowca bardzo kompetentny o bardzo dużej wiedzy obejmującej zakres kursu.

Kursy: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Marcin

Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, intensywne. Prowadzący z bardzo dużą wiedzą. Po szkoleniu żadne świadectwo nie będzie trudne.

Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Endrju

Szkolenie przeprowadzone w sprawny sposób. OK. !
Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Profesjonalne zajęcia / bardzo dobry wykładowca, dobre warunki lokalowe

Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Dawid

Dobrze przygotowane. Max. kompensacja materiału w minimalnie przewidzianym czasie. Rzeczowe przedstawienie problemu

Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Wit77

Super prowadzący - kompetentny, bystry i dowcipny, na potwierdzenie teorii podawał przykłady praktyczne

Szkolenie: Świadectwo energetycznee, Uczestnik: r4n

Profesjonalne prowadzenie i przygotowanie materiałów
Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: Małgorzata

Szkolenie w pełni profesjonalne, może trochę za szybko realizowane. W przyszłości można by poświęcić trochę więcej uwagi na procedury i wskazówki potrzebne na egzaminie państwowym (przykład z egzaminu)

Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: Cristo

Dobrze zorganizowane, umiarkowana cena
Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: Sławek

Bardzo dobre, metodyczne prowadzenie zajęć i cierpliwość prowadzącego na ciągłe pytania o te same sprawy
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Przystępność przedstawienia trudnej tematyki
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Magdalena

Dobra organizacja oraz wszechstronność szkolenia

Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: biuro@

Rzetelnie przekazana wiedza

Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Obiady :)
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Luksow

Prowadzenie zajęć pod kątem merytorycznym. Wiedza prowadzącego i poczucie humoru

Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Andrzej

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego szkolenie

Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Wysoka wiedza prowadzącego, dobra komunikacja z grupą
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, udostępnianie materiałów.

Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo