ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - KURS OZE - (pompy ciepła, kolektory solarne, fotowoltaika) - SZKOLENIE


Termin: 2-4.03.2018  - razem 3 dni - 25,5 godzin zegarowych.

 
Miejsce szkolenia: Kurs Kraków
 
Kurs ten polecamy szczególnie dla osób, które chcą zapoznać się z budownictwem energooszczędnym i rodzajami odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz dla osób które w sposób praktyczny chcą nauczyć się wyliczyć ile poszczególne rodzaje OZE przyniosą oszczędności dla danego konkretnego budynku.
Szkolenie prowadzą praktycy, z ponad 10-letnim krajowym i zagranicznym doświadczeniem, zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem od podstaw w/w instalacji.
Dodatkową zaletą kursu jest obiektywne porównanie wszystkich rodzajów OZE nie promując przy tym rozwiązań jednej firmy.

Kurs wyróżnia się praktyką i obiektywnością. Nie jest to "szkolenie produktowe" kolejnego producenta produktów/sprzętu OZE.
W ramach kursu odbędą się także zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych i kolektorów solarnych zamontowanych na specjalnie przygotowanym stanowisku, tak aby każdy uczestnik kursu mógł zapoznać się z ich działaniem.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie aby od końca 2020 wszystkie nowo powstające budynki były obiektami  "o niemal zerowym zużyciu energii". W Polsce rusza nowy program priorytetowy, który wprowadzi nowe sposoby wznoszenia budynków. Wybór źródła ciepła ma zasadniczy wpływ na przyszłe koszty eksploatacyjne budynku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych.

W ramach szkolenia będą pokazane procedury wyliczeń od koncepcji inwestora poprzez obliczenia projektowe (budynek, urządzenia instalacji) do finalnej realizacji, możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) na przykładzie domu wielorodzinnego typu 4-8 mieszkań. Cały projekt poparty analizą finansową opłacalności przedsięwzięcia (kredyty, dopłaty, analiza finansowa UNIDO).

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) - PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE - podstawy prawne, rozwiązania architektoniczne - dyrektywy UE, rozporządzenia, programy rządowe, wymagania techniczne, rozwiązania energooszczędne konstrukcji budynku, metody obliczani zapotrzebowania mocy na potrzeby ogrzewania, sezonowe zapotrzebowanie ciepła, materiały i wyroby budowlane, dobór źródeł ciepła.

 2. POMPY CIEPŁA - podstawy działania (elementy termodynamiki), budowa i elementy konstrukcyjne urządzenia, charakterystyki pomp ciepła, praca w systemie ogrzewania i cwu - systemy monowalentne i biwalentne, pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego (grunt, powietrze), obliczenia doboru pompy ciepła dla projektowanego budynku - kolektor, COP, czynnik roboczy, ocena finansowa przedsięwzięcia

  3. KOLEKTORY SOLARNE - podstawy fizyczne działania kolektorów, konstrukcje kolektorów, straty cieplne i sprawności urządzeń, sprawy montażu (różne dachy, grunty, systemy nadążne), rozwiązania do podgrzewania cwu i instalacji CO, opłacalność rozwiązań, obliczenia doboru kolektora i elementów składowych instalacji solarnej dla budynku, finansowanie przedsięwzięcia - programy, opłacalność zastosowania kolektorów

 4. FOTOWOLTAIKA – procedury administracyjno-prawne związane z zabudową, zasada działania systemu fotowoltaicznego, rodzaje, budowa i elementy paneli, efektywność paneli, parametry paneli, inwertory - jak działają, budowa i elementy inwertorów, na co zwrócić uwagę przy doborze, obliczenia doboru paneli dla konkretnego budynku, finansowanie i opłacalność inwestycji, ryzyko inwestycyjne.

Opłata za kurs wynosi:

1500 zł +VAT (1845 brutto)

Dla osób posiadających status osoby bezrobotnej lub osób zatrudnionych, które skończyły 50 lat - istnieje możliwość odbycia szkolenia za darmo (finansowane przez Urząd Pracy).


Podana cena uwzględnia:
- uczestnictwo w kursie w Krakowie
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej
- dodatkowe materiały na płycie DVD
- imienny certyfikat ukończenia kursu
- serwis kawowy


Zgłoś uczestnictwo


Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub faksem: (12) 376-84-78. Po otrzymaniu od nas potwierdzenia przyjęcia na kurs należy dokonać opłaty pierwszej części (wpisowego w kwocie 250 zł brutto) zgodnie z informacją zawartą na fakturze pro-forma. Pozostałą kwotę należy wpłacić zgodnie z terminem zawartym na fakturze pro-forma.
Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak i firmy/instytucje
.

 

 

Szkolenie budownictwo energooszczędne, Odnawialne źródła energii kurs. OZE szkolenia; Pompy ciepła, kolektory solarne, fotowoltaika kursy i szkolenia. Solary szkolenia.