kursy i szkolenia krakow


Prowadzimy kursy i szkolenia z zakresu: certyfikat energetyczny, służba cywilna, służba przygotowawcza, instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów oraz inne

Organizujemy kursy i wewnętrzne szkolenia firm oraz organów administracji państwowej

Każdy temat może zostać zrealizowany w formie szkolenia wewnętrznego (zamkniętego) w INTEGRIO lub w siedzibie Klienta

S
zkolenia firmy INTEGRIO są elementem europejskiego projektu "Inwestycja w kadry", realizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Firma INTEGRIO jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/00035/2009

Spełniamy wszystkie warunki stawiane Instytucjom Szkoleniowym, w tym spełniamy wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Profesjonalna wiedza, umiejętności praktyczne oraz doświadczenie naszych instruktorów i ekspertów są do Państwa dyspozycji

Z
apraszamy na najbliższe szkolenie Kraków „Świadectwo charakterystyki energetycznej" (audyt energetyczny, certyfikat energetyczny) oraz szkolenia Warszawa;Służba przygotowawcza w służbie cywilnej” i „Instrukcja kancelaryjna”.