ETYKA W ADMINISTRACJI - szkolenie (Kodeks Etyki Służby Cywilnej)

 

Termin:  25.04.2018
Miejsce: kurs
Kraków

 

Kursy z etyki organizujemy również na zlecenie w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, dostosowując szczegółowo tematykę, harmonogram oraz liczbę godzin do potrzeb i specyfiki Klienta.


Szkolenia firmy INTEGRIO prowadzone są przez wybitnych trenerów z 10-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu kursów "ETYKA URZĘDNICZA", "ETYKA, KONFLIKT INTERESÓW, PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI",
"ETYKA 
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ",
"ETYKA W
SŁUŻBIE CYWILNEJ" opartej o Kodeks Etyki Służby Cywilnej i Europejski Kodeks Dobrej Administracji.

Przeszkoliliśmy ponad 7000 osób w kilkudziesięciu firmach i instytucjach na terenie całej Polski.

Spełniamy wszystkie kryteria Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 960)KURS: ETYKA W ADMINISTRACJI (Etyka urzędnicza)


Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą wartości i zasad funkcjonowania w środowisku etycznym, w szczególności ze specyfiką świata wartości urzędnika służby cywilnej
  • Opanowanie umiejętności rozpoznania źródeł powstających konfliktów o charakterze moralnym w pracy urzędnika.
  • Omówienie Zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej  (M.P, Nr 93, poz.953)

Program szkolenia:

1) Wstęp

2) Podstawowe wartości

3) Sposoby uprawiania etyki

4) Wielość aspektów pytania „Co jest etyczne ?”

5) Wzorce upowszechniane przez Radę Służby Cywilnej dla korpusu s.c.

6) Czy etyka w ogóle istnieje?

7) Zawody publiczne

8) Co oprócz kodeksów etycznych ?

9) Ranking państw  wg. Transparency International

10) Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października  2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej  (M.P, Nr 93, poz.953)

11) Działania antykorupcyjne

12) Korupcja w znaczeniu prawa karnego - przestępstwa urzędnicze

13) Elementy składowe przestępstw

14) Inne formy karalne

15) Odpowiedzialność dyscyplinarna  oraz odpowiedzialność cywilna członków korpusu

16) Odpowiedzialność członka korpusu w świetle ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusz publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz.173)

17) Tryb działania w przypadku  sytuacji etycznie wątpliwej - zalecane metody postępowania

18) Symptomy naruszeń etyki

19) Problem skarg na pracowników - zasady postępowania

20) Powiadamianie organów ścigania

21) Zgłaszanie uchybień - zjawisko whistleblowingu / sygnalizacji

22) Pozostałe badania i wyniki

23) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o CBA

24) Prawo do dobrej administracji w UE w świetle Karty Praw Podstawowych

25) Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

26) Zasady Dobrej Administracji w świetle praktyki polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

27) Profilaktyka i naczelne zasady etyki w kształtowaniu i wzmacnianiu kultury organizacyjnej
28) Orzecznictwo - najciekawsze postępowania sądowe krajowe i zagraniczne.

29) Synteza końcowa

30) Dyskusja, wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, uwagi uczestników szkolenia

 


Opłata za szkolenie wynosi:

325 PLN brutto za cały kurs Kraków

Opłata obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
- dodatkowe materiały szkoleniowe na płycie CD,
- serwis kawowy,
- imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika,
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami,
- pomoc w przypadku jakichkowiek pytań

przy zgłoszeniu kilku osób udzielamy rabatu

Zgłoś uczestnictwo


OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:


Pani prowadząca - z najmniej ciekawego tematycznie wykładu potrafi zrobić ciekawe zagadnienie i zainteresować grupę. Szkolenie nie było ani przez chwilę nudne. Przykłady z życia wzięte bardzo pomogły mi zrozumieć tematykę.
(Marta)

Szkolenie bardzo mi się podobało. Prowadząca bardzo umiejętnie reaguje na potrzeby grupy. Trudno nie być zadowolonym :-)
(Tomek)

Szkolenie prowadzone rzetelnie i przyjaźnie. Ciekawe, pełne przykładów. Jasny sposób prezentacji, bez nudy.
(Agnieszka)

Po raz pierwszy od dwóch lat uczestniczyłem w szkoleniu, które rzeczywiście podniosło moją wiedzę.
(anonimowo)

Sposób przeprowadzenia szkolenia przez Panią Trener był bardzo interesujący, profesjonalny. Jest bardzo dobrym fachowcem i w sposób rewelacyjny przekazuje swoją wiedzę. 
(anonimowo)

Zajęcia bardzo ciekawe, sposób przekazywania informacji bardzo zrozumiały, docierający do odbiorcy.
(anonimowo)

Jedno z najlepszych szkoleń w jakich uczestniczyłem
(anonimowo)

Niezwykle jasno, syntetycznie i ciekawie prowadzone zajęcia. Duża ilość informacji istotnych dla osiągnięcia celu szkolenia.
(Zbyszek)

Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i zachęcający
(:-))

Ogólnie szkolenie oceniam pozytywnie. Prowadzący potrafił zainteresować tematem i przykuć uwagę słuchaczy. Dziękuję.
(Greczynka)

Wykłady były interesujące, dobrze przygotowane i ciekawie przekazane.
(anonimowo)

Ciekawe i zrozumiałe wykładanie materiału. Tematy trudne dotyczące ustaw i rozporządzeń dobrze omawiane.
(anonimowo)

Szkolenie było zorganizowane na wysokim poziomie. Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana, a zarazem komunikatywna i sympatyczna. Profesjonalne materiały dydaktyczne.
(anonimowo)

Szkolenie przeprowadzone w dobrych warunkach. Prowadząca z ogromną wiedzą, miły sposób przekazania, co wiąże się z chęcią słuchania.
(Edyta)

Etyka urzędnicza kurs. Etyka w służbie cywilnej; kurs, szkolenie. Kodeks etyki służby cywilnej szkolenie Warszawa. Etyka w administracji szkolenie.